Attention uppmanar personer med adhd att anmäla kränkande behandling vid drogtestning.

Attention har besökt IVO (inspektionen för vård och omsorg) angående den regelvidriga drogtestningen som drabbar vissa adhd-patienter när de har kontakt med vården. IVO säger sig inte ha fått mer än några få anmälningar om detta.

Vi vill därför uppmana alla som är missnöjda med hanteringen att anmäla detta till myndigheten. Det finns två vägar att klaga; en anonym tipstelefon eller en sedvanlig anmälan.

Mer information om anmälan till IVO finns här

Vi vill uppmana alla som reagerat på kränkande behandling eller hot om utebliven vård, att använda denna möjlighet att klaga. Tillsammans ska vi ändra på detta!