Vi som är föräldrar till barn med neuropsykiatriskt funktionsnedsättning har det ofta tufft hemma och i kontakten med olika myndigheter. Det är mycket betydelsefullt för oss att träffa andra föräldrar som har en liknande situation som vår. Då kan vi få lasta av oss, få tips av andra hur de hanterar svåra situationer och känna igen oss i andras berättelser.

För att vi skall våga dela med oss av våra erfarenheter behöver vi vara säkra på att det vi berättar inte förs vidare. Därför råder i alla sammanhang, såväl via e-post som då vi träffas, tystnadsplikt. Vi kan naturligtvis inte ålägga varandra tystnadsplikt i lagens mening, men vi kan, för allas bästa, kräva moralisk tystnadsplikt/sekretess av varandra.

Det är även viktigt att syskon till barn med funktionsnedsättning får klart för sig att de inte kan prata med kompisar om barn som de träffar på våra familjeaktiviteter. Moralisk sekretess gäller i ALLA sammanhang vi träffas.