I måndags vann Nour El-Refai och Eric Ericson programmet ”Hela kändis-Sverige bakar” i TV4. De fick utöver äran också skänka 50 000 kr till valfritt välgörande ändamål och valde då Riksförbundet Attention.  

– Vi blev jätteglada för att pristagarna valde oss i Attention när de fick välja en ideell organisation att skänka prispengarna till, säger Anki Sandberg som är ordförande för Riksförbundet Attention. Vi arbetar för att förbättra tillvaron för individer och familjer med adhd, autism och andra neuropsykiatriska diagnoser. Med ökade resurser kan vi hjälpa fler.