Inför semestrar och sommarlov lanserar Attention en sommarsida på webben. Där hittar du medlemsberättelser om hur sommaren fungerar, samt handfasta tips från några av Attentions ofta anlitade experter.

Huruvida sommaren är en “hiss” eller “diss” skiljer sig från individ till individ och familj till familj. För vissa innebär det en skön paus från den annars så rutinstyrda vardagen. Medan det för andra skapar en otydlighet och oförutsägbarhet som är svår att hantera. På Attentions sommarsida på webben kan du läsa hur sommaren fungerar för vissa av våra medlemmar. Du kan också få lite mer handfasta tips på hur man kan tänka via några av våra experter.

Attention önskar dig en fungerande sommar på dina villkor!

Gå till sommarsidan här.