Är du vårdnadshavare till ett barn/ungdom i åldern 10–16 år som har en diagnos såsom adhd, autism, tourette eller språkstörning, och som i nuläget har hög frånvaro eller som inte alls är i skolan?

Attentions arvsfondenprojekt “Vägen tillbaka” vill ha ditt barns hjälp att svara på några frågor om sin situation. Svaren behandlas anonymt men kommer att användas tillsammans med andra svar i en sammanställning för att lyfta barnens röster och som en första kartläggning inför hur vi går vidare med insatser och aktiviteter i skolprojektet.

Enkäten innehåller åtta frågor och tar cirka fem minuter att besvara. Självklart kan du som vårdnadshavare svara på enkäten tillsammans med ditt barn.

Nedan finns också möjlighet att lämna dina kontaktuppgifter om ditt barn kan tänka sig att senare delta för att bidra med erfarenheter. Det kan ske på olika sätt såsom samtal, intervjuer, tankar i skrift, digitala träffar eller på annat vis som skulle kunna passa för ditt barn. 

Besvara enkäten här

Lämna dina kontaktuppgifter här

Läs mer om projektet ”Vägen tillbaka”

Vid frågor, kontakta projektledare Susanne Berneklint: susanne.berneklint@attention.se