Den 1:a juni kl 13–16 är det dags för Attentions projekt Trots Allts avslutningskonferens. På konferensen får du ta del av den aktuella forskningen om trotssyndrom och erfarenheter från projektet. Medverkar gör bland annat Karin Brocki, professor i psykologi från Uppsala universitet samt Christina Thinsz, psykolog från BUP.

I projektet Trots allt! har målet varit att stärka familjer som lever med trotssyndrom/trotsproblematik genom aktiviteter, föräldragrupper och kunskapsspridning. Nu efter tre spännande projektår, där fokus legat på en diagnos som tidigare varit relativt okänd, så är det dags att summera det arbete som bedrivits i projektet.

Onsdagen den 1:a juni ses vi på The Park eller online för att ta del av föräldrars och projekt-ansvarigas rön och insikter om en diagnos som påverkar livet mycket och där kunskapen om framgångsrika behandlingsmetoder behöver spridas.

Länk till att delta digitalt